Privacybeleid – Kim Zwaenepoel/SaveUp

SaveUp is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.
SaveUp hecht veel belang aan jouw vertrouwen en dus ook aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.
Dit beleid is van toepassing op de website www.saveup.be en de relatie tussen SaveUp en jou als (potentiële) klant.
Door mijn website te gebruiken en jouw gegevens te verstrekken, ga jij akkoord met de wijze waarop SaveUp jouw persoonsgegevens verzameld en verwerkt.

Wie ben ik?

De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is SaveUp.
De maatschappelijke zetel is 8000 Brugge, Kwekersstraat 2B met ondernemingsnummer BE0768.531.394. Voor contactgegevens zie www.saveup.be.

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle gegevens die gebruikt worden om jou te identificeren zoals:
-Voor- en achternaam
-Geboortedatum
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-E-mailadres
Deze opsomming is niet limitatief.

SaveUp verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van de diensten, producten en/of je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Bijzondere persoonsgegevens

Hier gaat het over etnische afkomst, geloof, een strafrechtelijk verleden of websitebezoekers van jonger dan 16 jaar (tenzij ze toestemming hebben van een ouder/voogd).
De leeftijd kunnen wij niet controleren. Als je denkt dat er toch gegevens zijn verzameld zonder toestemming neem dan contact op via kim@saveup.be. De gegevens zullen dan worden verwijderd.
Bijzondere persoonsgegevens verzamelt SaveUp niet.

Voor welk doel?

Jouw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt opdat SaveUp het nodige kan doen voor de dienstverlening die zij aanbiedt en uitvoert. Daarnaast worden jouw gegevens eveneens gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief of om je op de hoogte te brengen van interessante nieuwigheden die zich voordoen bij SaveUp.

Jouw persoonsgegevens kunnen eveneens worden aangewend voor marketingdoeleinden die verbonden zijn aan de activiteiten SaveUp. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat je een uitnodiging ontvangt voor evenementen die SaveUp organiseert, een nieuwsbrief ontvangen, enz.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jouw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig voor het uitvoeren van de dienstverlening.

Delen persoongegevens met derden

SaveUp verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw gegevens op te vragen, te laten aanpassen of te laten verwijderen.
Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Hoe SaveUp persoongegevens beveiligt

SaveUp is zodanig georganiseerd dat jouw gegevens optimaal worden beveiligd. SaveUp doet dan ook alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen.

Cookies

Een cookie is een tekstbestand die op de computer, tablet of smartphone wordt geplaatst tijdens het bezoek aan een website. In zo’n bestand wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek aan de website weer kan worden herkend. De cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en data kan geanalyseerd worden. Je kan kiezen om de cookies uit te schakelen in uw internetbrowser. Eerder opgeslagen informatie kan je via de instellingen van je browser verwijderen.

Wijzigingen

SaveUp behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. De meest actuele bijgewerkte versie van het privacybeleid vind je op onze website.

Winkelwagen